17. On üçüncü gün

Sadə bir gün oldu, nətər gəldi keçdi xəbərim olmadı. Elədiyim nə oldu bəs? İki sadə task yerinə yetirdim. Biri buttonların hündürlüyünü eyniləşdirmək idi; digəri Kateqoriyas sözünün altı görünmürdü, onu düzəltmişəm. Əslində qalsa hərəsi 10 dəqiqəlik iş idi (düzəlişi et, test et, push elə). Ona görə deyirəm, gün nətər keçdi bilmədim. Hə xatırıadım. Bir ara studio […]

16. On ikinci gün

Bu günkü gün yenə maraqlı bir sual-tapşırıqla başladı. ! – faktorial nədir bilirsiz yəqin. Bir ədədin özündən birə qədər olan bütün tam ədədin hasili. 5! = 5*4*3*2*1 = 120. Məsələ: 2 fərqli formada istifadəçinin daxil etdiyi ədədin faktorialını tapan misal yaz. Burda birinci olaraq for-dan; ikinci olaraq da rekursiyadan (özü-özünü çağıran metod) istifadə etmək idi. […]

15. On birinci gün

Bu gün, günə ciddi məsləhətlərlə başladım. Deyir, əgər mənə ağacı kəsmək üçün 10 saat vaxt verilibsə, o vaxtın 7 saatlnı baltamı itiləmək üçün sərf edərəm. İlk tapşırığım slack idi. Belə ki Slack haqda qısa bir axtarışla ümumi məlumatlar əldə edib, blogumda paylaşdım. (https://muzefferpasazade.wordpress.com/2018/08/13/oop-java-22-stack/) Sora bunun çox asan olduğu, kənar mənbələrdən istifadə etmədən slack məntiqini özümün […]

12. Onuncu gün

Bu günkü gün helə də ciddi bir gün olmadı. Nəticə yox idi. Nə etdim? – sualına cavab tapmaq çətin idi. Kod yazmaqdan çox mövzunu araşdırmaq, məqalələr oxumaq və işin məntiüini anlamağa çalışmaqla keçdi günüm. Əsas araşdırdığım mövzu Bottom Navigation View istifadə edərkən Fragmentlər arası keçid və ən əsası geri düyməsini basarkən baş verənlər. Arada bi […]

11. Doqquzuncu gün

Günü iki hissəyə bölüm. Yeməyə qədər olan hissə: Youtube video playerin üzərində işlədim. (https://stacktips.com/tutorials/android/how-to-customize-youtubeplayer-controls-in-android) SeekBar istifadə elədim. Layihəni tamamlayıb gitlaba push elədim. Yeməkdən sonrakı hissə bottom navigator view üzərində işləmə başladım. Əsas araşdırdığım mövzu: geri düyməsi basılma prosesləri oldu. Bitirmədim. Sabah da davam edəcəm. Əsas problem nədi deyim. Biliyimin az olması. Komputer mühəndisliyi və ya […]

10. Səkkizinci gün

Bu günkü staj günün barəsində uzun bir şey yaza bilmiyəcəm. Əsas sadəcə 1 mövzu ətrafında axtarış etmişəm. Youtube tədbiqetməsinə ehtiyac olmadan öz tədbiqrtməmizin içində youtube videolarını göstərmək. (https://stackoverflow.com/questions/15727912/sha-1-fingerprint-of-keystore-certificate https://www.sitepoint.com/using-the-youtube-api-to-embed-video-in-an-android-app/ https://xinyustudio.wordpress.com/2014/03/17/android-development-play-youtube-video-in-your-app-cant-play-this-video-and-troubleshooting/) Bu qədər. Günüm ona getdi.

9. Yeddinci gün

Bu gün. Bu gün sırf işim addımsayar üzərindən oldu. Android 4.4 altı üçün olan hissəyə iki başqa nümunə tapıb qoşdum, 3ünü də təkrar test edib son qərar birin seçdim, digərlərin silib tədbiqetməni gitlab hesabıma push elədim. İş tamam idi. Mən boş durmaq istəmirdim. Normalfa addıma uyğun metr də göstərilir bu tip tədbiqetmələrdə, onun necə heaablanacağını […]