101. Altmış doqquzuncu gün

Yağışlı bir gündə yolları nəzərə alıb bir saat tez gəlmişkən, heç kim yoxmuşkən dedim mən işləməyə başlayım. İlk bir gün əvvəlki müzakirələrə əsasən API listində dəyişikliklər edilməli idi, onunla başladım günə. Ardınca app üçün icon yaradılmalı idi, onu həll elədim, ardınca yeni düzəlməli api-lar müzakirə olundu, bir api var idi (köhnə) ora yeni bir element […]

100. Altmış səkkizinci gün

Günə buttonları test etməklə başladım. Bir səhifə tapdım ki orda buttonu sürətli şəkildə 2-3 dəfə basanda sorğu (api) 2 dəfə gedir həmçinin 3 dəfə də loading yazır, 3cüsü silinmir. O səhifədə o buttonun kliklənməsin limtlədim, 1 elədim. (boolean yaradırsan true, kliklənəndə false edirsən, loadinglərin bitəndən sora yenidən tru edirsən ki təzdən kliklənə bilsin). Test etdim, […]

99. Altmış yeddinci gün

Günə SharedPreferences problemlərimi həll etməyə çalışaraq başladım. Əvvəl bəzi yerlərdə context kimi “MainActivityşthis” ötürdüyüm hissələri “getApplicationContext()” ilə əvəz elədim. Lənət olsun. Sən demə Manifestdə MAIN kimi MainActivity-ni qeyd eləmişəm. Mən də deyirəm, Splash niyə açmır, splayshdakı sharedPreferences niyə işləmir. Lənət olsun. Dünən saatlarım buna görə heyf oldu. Amma tapdım düzəltdim. Davam-davam. API-lərdə xırda şeyəq qalmışdı, […]

98. Altmış altıncı gün

Günə EditTextlər boş qalarkən çıxan dialog error mesajlarını editTextlərin öz gözəl funksiyası olan “ediTextName.setError()” – ilə dəyişdirərək başladım. Bəzi editTetxlər var idi, onlara rəqəmlər daxil edilərkən hamısı bitişik görünürdü, onu səliqəyə salmaq lazım idi, onun üçün əvəllər (2 ay əvvəl falan) bir payment səhifəsi yazanda ediText üçün TextWatcher işlətmişdim, açdım onun kodlarına baxdım, ona uyğun […]

95. Altmış beşinci gün

Bizim digər tədbiqetmədə bütün səhifələrdə kənar margin dp-ləri 16 idi; məndə 20, günə ilk onların hamısını 16 eləməklə başladım. Sonra bəzi yerlərdə activity-lər qrası datanı intentlə ötürərkən parça-parça ötürürdüm, onu Serializablr əlavə edərək model kimi birdəfə ötürməyə dəyişdim. API-larda yarana biləcək Excebtion-ları təxmin edib; bir-bir hamısı üçün text əlavə etdim ki, istifadəçiyə həmin problem yarananda […]

94. Altmış dördüncü gün

Dünən wifi-dən data almaq hissəsində, bəzi yarımçıqlarım var idi, yazılan məlumatlara (ad-parol) qoşulmaq hisssi tamam idi, qoşulmuş wi-fi məlumatların almaq tamam idi, lakin ortada qoşulma 5 saniyəyə reallaşırdı deyə məlumatları alma prosesi – ardıcıllığı yaratmaq lazım gəlirdi. Thread qoşmaq üçün kiçik araşdırma etdim, hansı ki wifi connect olub-olmamasın 1 saniyədən bir yoxlayan Thread qoşdum (Loop.prepear() […]

93. Altmış üçüncü gün

Bu gün gün boyu 1 mövzu üzrəində research edib, kodları yoxlamışam. Ad-porolun yazaraq Wifi-a app daxilindən necə giriş edim, həmin modemin məlumatların necə götürüm (Adı, Mac adresi). Birinci məsələ necə connect olacağım idi (https://stackoverflow.com/a/40550326), onu tapıb düzəldib, test etdikdən sonra ikinci məsələyə keçdim, connect olduğum modemdən məlumatları necə istiyəcəm? (https://stackoverflow.com/a/11075300). Onu da həll elədik. Biraz […]