75. Əlli üçüncü gün

Nəsə problem var. Nəsə əskik kimi hiss elətdirir. Günün başlanğıcı trello, plan, – nələr edilib bitirilib onlarla keçdi. Ardından dünən dediyim editText-i düzəltmək üçün qolları çirmələdim. Ortaya bir şey çıxmadı, edə bilmədim (əslində bilmədiyim bir şeydi, bunu yazıram bir qırağa haçansa öyrənərəm), digər əfəndiyə təhvil verdim. Mən öz öhtəmə başqa bir fragmentin dizaynını hazırlamağı götürdüm. […]

74. Əlli ikinci gün

Gün Trelloya up to date etmək, listdə işlənənləri qeyd etməklə başladı. Ardınca bu gün üçün ediləcəklər seçildi. Dünəndən yarım qalan view üçün RecycleView – üzərində də adapter hazırladım. (https://www.androidhive.info/2016/01/android-working-with-recycler-view/), textlərin uzunluğunu edit edib 1 sətrdən artığını 3 nöqtə kimi kəsib əvəz edir. (https://stackoverflow.com/a/10748836/4879035), onu düzəltdim. uzunluqlar, qısalıqlar. Sonda digər səhifədən bu biri səhifəyə ötürülən məlumatları […]

73. Əlli birinci gün

Bu gün birəz tarazılıq pozuldu, işə gec başlıyıb gec bitirdim. Tam belə ürəyimcə başlamadı ama ürəyimcə bitdi. 4 Fragmentli bottomNavigator düzəltməli idim. Fragmentləri yaratdım. Dizayn etdim (1-in, hansı ki data olayan vəyətdə görünən formanı, digər hissəsi sabaha.). O navigator üçün hazır navigatorlar var ama tam belə custom olması üçün, idarəetmə tam məndə olması üçün özüm […]

72. Əllinci gün

Günə əvvəl editText-lərə əl gəzdirərək başaladım, bəzilərində done action vermək lazım idi, belə ki, text-i daxil edib “Done” düyməsin vurursan klaviyatura yoxa çıxır ey, bax ondan. (https://stackoverflow.com/a/6502587/4879035). Ardınca başqa bir “Done” olan edit textin həmin action-ını silmək əvəzinə multiLine eləmək lazım idi (https://stackoverflow.com/a/4233683/4879035 ). Belə. EditTextlərlə işi bitirdik. Dünən üzərində işlədiyim layout tamamlandı. Keçdim başqa […]

71. Qırx doqquzuncu gün

Bu gün gün biraz gec başladı. Plan qurmaq, keçən həftənin qısa analizi və nələr edilib falan. Günə spinnerlə başladım. İlk işim spinneri başqa yerdən necə çağıracağımızı tapmaq oldu. Spinneri bir layout içində işlədirəm, yanında da şəkil var. istiyirəm şəkilə də kliklənəndə spinner açılsın. (https://stackoverflow.com/a/2680332/4879035), Onu həll edəndən sonra spinnerdə seçilən itemin index (position) məlumatını almaq […]

68. Qırx səkkizinci gün

Günə nələr etmişik, nə qədər vaxt alıb, nələr edəcəyik nə qədər vaxt alacaq, ümumi hesablayıb plan çıxartdıqdan sonra bu gün nələri edəcəyik və nə qədər vaxt alacaq onu təyin edərək başladıq. İlk iş ButterKnife-ı implement eləmək oldu. Kimdi bi də OnCreate metodunun içində uzun-uzun setOnClickListener çağıran? ButterKnife nə işə yarayır bəs? Hardasa 66 gün əvvəl […]

67. Qırx yeddinci gün

Bu gün nətər oldu danışım. İşə dünəndən qalma backgroundu düzəltməklə başladım. Şəklin kiçik bir hissəsin kəsib vektora çevirdim, qalan hissəsin background rəngləri ilə həll elədim. Yeni öyrəndiyim şey constraint layoutun daxilindəki elemnti digərlərindən asılı olmayaraq ekranın müəyyən faizi qədər yer tutacağını təyin etmə imkanı. (https://stackoverflow.com/a/50016150/4879035). Sora keçdik səhifələri hazırlamağa. Belə ciddi bir iş deyildi; qalan […]